Bestsellers

Paslaugų teikimo sąlygos

APŽVALGA
Šią svetainę valdo „Neatsvor“. Svetainėje naudojami terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia „Neatsvor“. „Neatsvor“ savo vartotojui siūlo šią internetinę svetainę, visą joje esančią informaciją, įrankius ir paslaugas, kurios yra šioje svetainėje, su sąlyga, kad vartotojas sutinka su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis, politika ir pranešimais.

Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) įsigydami ką nors iš mūsų, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas taisykles ir nuostatas bei politiką, kurios yra nurodytos čia ir (arba) pasiekiamos naudojant hipersaitą. Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja visiems svetainės vartotojams, be apribojimų apimant vartotojus, kurie yra svetainės lankytojai, tiekėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendraautoriai.

Prašome atidžiai perskaityti šias Paslaugų teikimo sąlygas prieš prisijungdami ar naudodamiesi mūsų svetaine. Patekdami į bet kurią svetainės dalį ar naudodamiesi ja, jūs sutinkate su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, tuomet negalite pradėti naudotis svetaine bei jokiomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Jei šios Paslaugų teikimo sąlygos laikomos mūsų pasiūlymu, tai pasiūlymo priėmimas reiškia visišką ir besąlygišką sutikimą su Paslaugų teikimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie bus įdiegti dabartinėje internetinėje parduotuvėje, taip pat bus taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos. Šiame internetinės svetainės puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti arba pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų internetinėje svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jeigu po pakeitimų jūs ir toliau naudojatės internetine svetaine, tuomet jūs sutinkate su atliktais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė yra talpinama „Shopify Inc.“ platformoje. Tai elektroninės prekybos platforma, kuri sudaro sąlygas mums parduoti savo prekes bei paslaugas.

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS
Jūs negalite panaudoti mūsų prekių jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais. Taip pat, naudodamiesi Paslauga, jūs negalite pažeisti jokių jūsų jurisdikcijoje taikomų įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).
Jums draudžiama perduoti bet kokius virusus ar bet kokius kenkėjiškus kodus.
Pažeidus bet kurią iš Sąlygų, Paslaugos teikimas jums bus nedelsiant nutrauktas.

2 SKYRIUS – SKYRIUS – BENDROSIOS SĄLYGOS
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties atsisakyti teikti paslaugas.
Jūs suprantate, kad turinys apie Jus (neįskaitant kredito kortelių informacijos) gali būti perduodamas be šifravimo ir gali būti susijęs su a) perdavimais įvairiais tinklais; ir b) pakeitimais, kurie leistų turiniui prisitaikyti prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Kredito kortelių informacija, perduodant ją tinklais, visada yra užšifruojama.
Jūs sutinkate, be rašytinio mūsų sutikimo, nedauginti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti bei neišnaudoti jokios Paslaugos dalies, naudojimosi Paslauga, prieigos prie Paslaugos arba bet kokio kontakto internetinėje svetainėje, kurioje teikiama Paslauga.
Šiame susitarime naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neapribos ar kitaip neturės įtakos šioms Sąlygoms.

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR SAVALAIKIŠKUMAS
Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar pati naujausia. Šioje svetainėje pateikta medžiaga yra tik kaip bendra informacija ir ja neturėtų būti pasikliaujama arba ji neturėtų būti naudojama kaip vienintelis sprendimų priėmimo pagrindas, neatsižvelgus į pirminius, tikslesnius, išsamesnius ar tinkamesnius informacijos šaltinius. Rėmimasis šioje svetainėje pateikta informacija yra jūsų pačių atsakomybė.
Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija, be abejo, nėra naujausia ir ji yra pateikiama tik siekiant jus informuoti. Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti šios svetainės turinį, tačiau mes neprivalome atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad pasikeitimų stebėjimas mūsų svetainėje yra jūsų pačių atsakomybė.

4 SKYRIUS – PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI
Mūsų prekių kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti arba nutraukti Paslaugos (arba bet kurios jos dalies ar turinio) teikimą be išankstinio įspėjimo.
Mes nesame teisiškai atsakingi nei prieš Jus, nei prieš trečiąsias šalis dėl bet kokių pakeitimų, paslaugų kainų pokyčių bei Paslaugos teikimo sustabdymo ar nutraukimo. Mes neatsako jums ar bet kuriai trečiosios šalies už bet kokius, kainų kaita, sustabdymo ar nutraukimo tarnyba.

5 SKIRSNIS. PREKĖS ARBA PASLAUGOS (jei taikoma) (jei taikoma)
Tam tikras prekes arba paslaugas galima įsigyti tik internetu mūsų internetinėje svetainėje. Šių prekių arba paslaugų kiekis gali būti ribotas ir jos gali būti grąžinamos arba keičiamos tik pagal mūsų Grąžinimo politiką.
Mes dėjome visas pastangas, kad mūsų prekių spalvos ir nuotraukos būtų kuo tiksliau atvaizduojamos mūsų internetinėje parduotuvėje. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitorius tiksliai atvaizduos visas spalvas.
Mes pasiliekame teisę, tačiau nesame įpareigoti, apriboti savo prekių pardavimą ar Paslaugos teikimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime naudotis kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių mūsų siūlomų prekių ar paslaugų kiekius. Visi prekių aprašymai ar prekių kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, mūsų pačių nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu išimti bet kurią prekę iš internetinės svetainės. Bet koks šioje svetainėje pateiktas bet kokios prekės ar paslaugos pasiūlymas laikomas negaliojančiu, jei tai uždrausta.
Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų prekių, paslaugų, informacijos ar kitų dalykų kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba, kad visos klaidos, susijusios su Paslauga, bus ištaisytos.

6 SKYRIUS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS
Mes pasiliekame teisę atsisakyti vykdyti bet kokį užsakymą, kurį jūs mums pateikėte. Mes, savo nuožiūra, galime apriboti arba atšaukti įsigytą prekių kiekį vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros, užsakymus, apmokėtus naudojant tą pačią kredito kortelę, užsakymus, kuriems naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Tuo atveju, jei mes pakeisime arba atšauksime užsakymą, mes dėsime visas pastangas jums apie tai pranešti el. paštu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, kurie buvo nurodyti užsakymo pateikimo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų manymu, pateikia prekiautojai, perpardavinėtojai arba platintojai.

Jūs sutinkate pateikti naujausius, išsamius ir tikslius duomenis, reikalingus atsiskaitymui ir prekių ar paslaugų pirkimui mūsų internetinėje parduotuvėje. Pasikeitus jūsų duomenims, jūs sutinkate atnaujinti savo atsiskaitymo ir kitą informaciją, kad mes galėtume atlikti su jumis susijusias pinigines operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų Grąžinimo politiką.

7 SKYRIUS – PAPILDOMI ĮRANKIAI
Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nestebime ir į kuriuos mes neturime jokių kontrolės ar įsikišimo teisių.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame jums prieigą prie tokių įrankių („tokie, kokie jie yra“ ir „pagal galimybes“) be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios teisinės atsakomybės, atsirandančios dėl jūsų naudojimosi pasirinktų trečiųjų šalių įrankiais.
Bet koks jūsų pasirinktų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių atsakomybė ir jūs tai darote savo nuožiūra. Turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir sutinkate su sąlygomis pagal kurias trečiosios šalies atstovas jums suteikia galimybę naudotis jo įrankiais.
Ateityje mes taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų savo internetinėje svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir jų komponentų įdiegimą). Šioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat bus taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.

8 NUORODOS Į TREČIĄSIAS ŠALIS
Tam tikras turinys, prekės ir paslaugos, pasiekiami naudojantis mūsų Paslauga, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą.
Nuorodos į trečiąsias šalis šioje svetainėje gali nukreipti Jus į trečiųjų šalių internetines svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neatsakome už trečiųjų šalių turinio ar informacijos tikslumo tikrinimą arba vertinimą, negalime garantuoti ir nebūsime teisiškai atsakingi bei neprisiimsime atsakomybės už jokią trečiųjų šalių pateiktą medžiagą ar internetines svetaines, o taip pat ir už bet kokią kitą trečiųjų šalių teikiamą informaciją, prekes ar paslaugas.
Mes teisiškai neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiais kitais veiksmais, atliktais trečiųjų šalių internetinėse svetainėse. Atidžiai perskaitykite trečiosios šalies taisykles ir sąlygas ir įsitikinkite, kad supratote jas prieš pradėdami bet kokį veiksmą. Skundai, pretenzijos, pastabos ar klausimai dėl trečiųjų šalių prekių ar paslaugų turėtų būti pateikiami tiesiogiai trečiosioms šalims.

9 SKYRIUS – VARTOTOJO KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITI PAREIŠKIMAI
Jei mūsų prašymu jūs siunčiate tam tikrą konkrečią medžiagą (pavyzdžiui, žaidimo dalyvio anketą) arba jei be mūsų prašymo jūs siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitu būdu (toliau visa tai vadinama „komentarais“), jūs sutinkate, kad bet kokie komentarai, kuriuos jūs siunčiate mums, bet kuriuo metu, bet kokioje terpėje, be jokių apribojimų gali būti redaguojami, kopijuojami, publikuojami, platinami, verčiami į kitas kalbas ir kitaip panaudojami. Mes neprivalome (1) saugoti komentarų, kaip konfidencialios informacijos; 2) mokėti kompensacijų už bet kokius komentarus; arba (3) atsakyti į visus komentarus.
Mes galime, bet neprivalome, kontroliuoti, redaguoti arba pašalinti turinį, kuris, mūsų nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, pornografinis, nepadorus arba kitaip niekinantis arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias Paslaugų teikimo sąlygas.
Jūs sutinkate, kad Jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklų, privatumo, asmenybės ar kitas asmenines arba nuosavybės teises. Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitokios neteisėtos, įžeidžiančios arba nepadorios medžiagos arba, kad juose nebus jokių kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios bet kokiu būdu galėtų paveikti Paslaugos ar bet kurios su Paslauga susijusios internetinės svetainės veikimą. Taip pat, jūs negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti tuo, kuo nesate arba kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl savo komentarų kilmės. Jūs esate visiškai atsakingi už visus savo pateiktus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės bei nesame teisiškai atsakingi už jūsų ar trečiųjų šalių paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA
Jūsų asmeninės informacijos pateikimą internetinėje parduotuvėje reglamentuoja mūsų Privatumo politika. Peržiūrėkite mūsų Privatumo politiką.

11 SKIRSNIS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR TRŪKUMAI
Kartais mūsų svetainėje arba informacijoje apie Paslaugą gali būti spausdinimo klaidų, netikslumų ar trūkumų. Šios spausdinimo klaidos, netikslumai ir trūkumai gali būti susiję su prekių aprašymais, kainodara, išpardavimais, pasiūlymais, prekių pristatymo mokesčiais, pristatymo terminais ir prekių likučiais. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be jokio išankstinio perspėjimo ištaisyti klaidas, netikslumus ar trūkumus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją bei atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija apie Paslaugą mūsų svetainėje arba bet kurioje su mumis susijusioje internetinėje erdvėje yra netiksli (taip pat ir po to, kai jūs pateikėte užsakymą).
Mes neįsipareigojame naujinti, taisyti ar tikslinti informacijos apie Paslaugą mūsų svetainėje arba bet kurioje su mumis susijusioje internetinėje erdvėje, įskaitant, bet neapsiribojant, kainodaros informacija, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip. Jeigu prie Paslaugos arba bet kurioje susijusioje internetinėje erdvėje nenurodyta sukūrimo ar atnaujinimo data, tai laikoma kad visa informacija yra naujausia ir aktuali.

12 SKIRSNIS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS
Be kitų draudimų, nustatytų šiose Paslaugų teikimo sąlygose, Jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiems neteisėtiems tikslams; b) prašyti kitus asmenis atlikti neteisėtus veiksmus ar juose dalyvauti; c) pažeisti bet kokias tarptautines, federalines, provincijų ar valstybių nuostatas, taisykles ir įstatymus arba vietinius potvarkius; (d) sulaužyti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, užgaulioti, įžeidinėti, šmeižti, niekinti, gąsdinti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjiškus programinius kodus, kurie bus arba gali būti panaudojami bet kokiu būdu, kuris gali turėti įtakos Paslaugos ar bet kurios su Paslauga susijusios internetinės svetainės, kitų internetinių svetainių arba interneto veikimui sutrikdyti; h) rinkti ar sekti asmeninę informaciją apie kitus asmenis; i) siuntinėti elektroninį šlamštą (spam), sukčiauti sukuriant svetainės kopijas (phish), apgaudinėti naudojant kenkėjiškus programinius kodus (pharm), apsimesti tuo, kuo nesi su tikslu išvilioti duomenis (pretext), paleisti kenkėjiškus rašmenas (script) ir robotus svetainės nuskaitymui (spider, crawl), vogti duomenis iš svetainės (scrape); j) bet kokiems nepadoriems ar amoraliems tikslams; (k) sutrikdyti arba apeiti Paslaugos ar bet kurios su ja susijusios internetinės svetainės, kitų internetinių svetainių ar interneto apsaugos priemones. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine, jeigu jūs pažeisite bet kurį iš čia paminėtų draudžiamo naudojimo būdą.

13 SKYRIUS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Mes negarantuojame, neteigiame ir neužtikriname, kad jūs galėsite naudotis mūsų paslaugomis nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Mes negarantuojame, kad naudodamiesi mūsų paslaugomis, jūs pasieksite tikslius ir patikimus rezultatus.
Jūs sutinkate, kad kartais mes galime panaikinti paslaugos teikimą neribotam laikui arba atšaukti paslaugos teikimą bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
Jūs aiškiai sutinkate, kad jūsų naudojimasis arba negebėjimas naudotis paslauga yra jūsų pačių atsakomybė. Visos paslaugos, kuriomis naudojatės mūsų svetainėje, yra teikiamos „tokios, kokios yra” ir „pagal galimybes“, be jokių pateiktų ar numanomų garantijų ar kitų sąlygų, įskaitant visas numanomas prekių ir paslaugų garantijas, pardavimo sąlygas, kokybę, tinkamumą konkrečiam tikslui, patvarumą, pavadinimą ir pažeidimų nebuvimą, išskyrus atvejus, kuriuos mes aiškiai nurodome, kad yra kitaip.
Jokiais atvejais „Neatsvor“, mūsų direktoriai, vadovai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, praktikantai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai nėra teisiškai atsakingi už bet kokius sužeidimus, nuostolius, pretenzijas ar jokius tiesioginius, netiesioginius, netyčinius, baudžiamuosius, ypatinguosius ar pasekmes turinčius bet kokios rūšies pažeidimus, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, prarastus duomenis, atkūrimo išlaidas ar kitus panašius nuostolius. Be to, mes nesame teisiškai atsakingi už sutartyje numatytus civilinės teisės pažeidimus (įskaitant aplaidumą), griežtą teisinę atsakomybę, kuri kyla dėl jūsų naudojimosi kuria nors paslauga ar bet kokiomis prekėmis, įsigytomis jums besinaudojant šia paslauga. Taip pat, mes nesame teisiškai atsakingi už bet kokias kitas pretenzijas, bet kokiu būdu susijusias su jūsų naudojimusi paslauga ar preke, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiomis turinio klaidomis ir trūkumais, ir nesame teisiškai atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus naudojantis paslauga, bet kokia informacija (ar preke), jums paskelbta, perduota ar kitaip prieinama, net jei buvote apie tai įspėti. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia daryti išimčių ar apriboti teisinės atsakomybės už pasekminę ar netyčinę žalą, todėl tokiose valstybėse ar jurisdikcijose, mūsų teisinė atsakomybė apribojama tiek, kiek leidžia įstatymai.

14 SKYRIUS – NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS
Jūs sutinkate atlyginti žalą, apsaugoti ir atleisti „Neatsvor“, taip pat motinines įmones, dukterines įmones, filialus, partnerius, vadovus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, praktikantus ir darbuotojus, nuo trečiųjų šalių pateiktų ieškinių ir reikalavimų atlyginti nuostolius, įskaitant pagrįstas teisininkų išlaidas, kurios gali atsirasti jums pažeidus šių Paslaugų teikimo sąlygas ar su jomis susijusius dokumentus, arba kai jūs pažeidžiate bet kurį įstatymą arba trečiųjų šalių teises.

15 SKYRIUS – PRIEŠTARAVIMAS ĮSTATYMAMS
Tuo atveju, jei kuri nors iš šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostatų bus pripažinta prieštaraujančia įstatymams, negaliojančia ar neįgyvendinama, tuomet tokia nuostata bus įgyvendinama tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, o neįgyvendinama nuostata ar jos dalis bus laikoma atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų. Toks sprendimas neturės įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.

16 SKYRIUS – NUTRAUKIMAS
Šalių įsipareigojimai ir teisinės atsakomybės, atsiradusios iki susitarimo nutraukimo datos, visais atvejais galios ir pasibaigus šio susitarimo galiojimui.
Susitarimas dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų galioja tol, kol mes arba jūs jo nenutraukiame. Susitarimą dėl Paslaugų teikimo sąlygų jūs galite nutraukti bet kuriuo metu. Tai galite padaryti pranešdami mums, kad jūs nebenorite naudotis mūsų Paslauga. Taip pat nutraukti šį susitarimą galite tiesiog nebesinaudodami mūsų svetaine.
Jei, mūsų nuomone, jūs nesilaikėte arba mes įtariame, kad neįvykdėte bet kurios Paslaugų teikimo sąlygos ar nuostatos, mes galime bet kada nutraukti šį susitarimą be išankstinio įspėjimo, ir jūs būsite teisiškai atsakingi už visas neapmokėtas sumas iki ir įskaitant susitarimo nutraukimo datą; ir (arba) atitinkamai mes galime neleisti jums naudotis mūsų Paslauga (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKYRIUS – PILNAS SUSITARIMAS
Tai, kad mes neįvykdėme arba nepanaudojome jokios šių Paslaugų teikimo sąlygos arba nuostatos, nereiškia, kad mes atsisakome šių Sąlygų ar nuostatų.
Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika arba veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba, kurios yra susijusios su Paslauga, sudaro susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų bei reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, taip pakeisdamos bet kokius ankstesnius ar vienalaikius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus sudarytus žodžiu arba raštu tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kurias ankstesnes Paslaugų teikimo sąlygų versijas).
Bet kokie neaiškumai, aiškinant šias Paslaugų teikimo sąlygas, neturi būti aiškinami dokumentą sudariusios šalies nenaudai.

18 SKIRSNIS – REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kurios atskiros sutartys, pagal kurias mes teikiame Jums savo Paslaugą, bus reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

19 SKYRIUS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI
Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją.
Navit OÜ pasilieka teisę atnaujinti arba pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus internetinėje svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jeigu po pakeitimų Jūs ir toliau naudojatės Paslauga, tuomet jūs sutinkate su Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais.

20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Klausimus dėl Paslaugų teikimo sąlygų prašome siųsti el. paštu admin@neatsvor.lt.

NEMOKAMAS IR GREITAS SIUNTIMAS

Greitas pristatymas iš vietinio sandėlio

airplane
3 METŲ GARANTIJA

Suteikiame iki 3 metų garantinį aptarnavimą

shield
15 DIENŲ GRĄŽINIMAS

Tiesiog grąžinkite jį per 15 dienų

queue
100% SAUGUS MOKĖJIMAS

Užtikriname saugų mokėjimą su SSL

valid